SEDAN
ESTATE/HATCHBACK
SUV/CROSSOSVER
SEDAN
ESTATE/HATCHBACK
SUV/CROSSOSVER

VOLVO NEWS

January 1 1970

จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดวาดภาพ

การขับขี่อย่างปลอดภัย (Safety Drive Safety Life)

กติกาการประกวดวาดภาพ

 1. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 1 คน ไม่จำกัดจำนวน

ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องสื่อถึง “ความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์” โดยผลงานไม่เคยเข้าร่วมประกวดจากรายการอื่นมาก่อน

 1. ผลงานวาดภาพระบายสี บนกระดาษ ขนาด 29.7x42 ซม. (A3)
 2. ไม่จำกัดเทคนิค สามารถใช้สีและเทคนิคประเภทงานจิตรกรรมได้ทุกประเภท เช่น สีเทียน สีไม้ สีชอล์ก สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีอะคริลิค ฯลฯ ยกเว้นสื่อประสม และภาพตัดต่อดิจิตอลโดยเด็ดขาด
 3. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมผลงานของผู้เข้าประกวด
 4. 1 ใบสมัคร ต่อ 1 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 5. ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 6. ผู้สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 7. . ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าแข่งขันเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าแข่งขันประกวด นำภาพไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยมิต้องได้รับอนุญาต
 8. ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวด เป็นผลงานของผู้เข้าประกวดเท่านั้น ไม่ได้คัดลอก ทำซ้ำ หรือลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่ไม่เคยผ่านการประกวดจากรายการอื่นมาก่อน ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจพบ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมทันที
 9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด และขอสงวนสิทธิ์จะไม่มอบ   รางวัลกรณีที่เห็นว่าไม่เหมาะสม

 

รางวัลการประกวด

รางวัลที่ 1: ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 2: ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

รางวัลที่ 3: ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย 3 รางวัล ทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

การประกาศผล

 • ผู้ชนะการประกวดจะประกาศในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ Facebook: Wearnes Volvo Thailand I Wearnes Mazda Thailand
 • ผู้ชนะการประกวด ยินยอมให้ทางผู้จัดเผยแพร่ผลการตัดสิน รวมถึงของรางวัลที่ผู้ชนะได้รับ หากผู้ชนะไม่ลงยินยอม ทางผู้จัดงานมีสิทธิ์ยกเลิกผลรางวัล และมอบรางวัลผู้ชนะรองอันดับถัดไป
 • รางวัลของผู้ชนะการประวกด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้รับได้
 • หากพบว่าผู้ประกวดทำผิดเงื่อนไขใดๆ ทางผู้จัดงานขอยกเลิกคำตัดสิน เรียกคืนรางวัลดังกล่าว

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • บริษัทฯ สามารถประกาศเปลี่ยนแปลง ตัดต่อ หรือนำผลงานทั้งหมดไปใช้สื่อต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่างหน้า หรือไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นสิทธิ์ของบริษัทฯ ไม่ติดกับการจดลิขสิทธิ์ และไม่ส่งผลงานคืนไม่ว่ากรณีใดๆ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีสูญหาย ล่าช้า หรือเสียหายในทุกขั้นตอนของการส่งผลงาน

รับใบสมัครได้ที่ เวรินส์ วอลโว่ 3 สาขา, เวรินส์ มาสด้า 2 สาขา, สมาคมราชยนตร์แห่งประเทศไทยในราชนูปถัมภ์

หรือดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ Facebook: Wearnes Volvo Thailand I Wearnes Mazda Thailand

 

 

กำหนดการส่งผลงานเข้าประกวด

13 มกราคม  – 15 มีนาคม 2561

 

ส่งใบสมัคร พร้อมผลงาน ได้ที่

 • ส่งด้วยตัวเองที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

            เวรินส์ วอลโว่ สาขาหัวหมาก ลาดพร้าว และพระราม 2

            เวรินส์ มาสด้า สาขาวิภาวดี รังสิต และลาดพร้าว

 • ส่งไปรษณีย์ ได้ที่ ฝ่ายการตลาด
  1527 ถนนสุขุมวิท71 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม 10250

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  ฝ่ายการตลาด 063 474 7524  หรือ Facebook: Wearnes Volvo Thailand I Wearnes Mazda Thailand

 

RELATED NEWS < Back To news