SEDAN
ESTATE/HATCHBACK
SUV/CROSSOSVER
SEDAN
ESTATE/HATCHBACK
SUV/CROSSOSVER

วอลโว่ขยายการรับประกันไฮบริดแบตเตอรี่ เป็น 8 ปี/ 150,000 กม.

วอลโว่ขยายการรับประกันไฮบริดแบตเตอรี่ เป็น 8 ปี/ 150,000 กม. สำหรับรถยนต์ที่ผลิตในปี 2015 เป็นต้นไป
 
เพื่อความอุ่นใจในการเป็นเจ้าของรถยนต์วอลโว่ วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย ขยายการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดในรถยนต์วอลโว่ทุกรุ่น จาก 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) เป็น 8 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) ซึ่งการขยายเวลาการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดที่เพิ่มขึ้นอีก 3 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตรนี้ ครอบคลุมถึงรถยนต์วอลโว่รุ่นปี 2015 และใหม่กว่าด้วยเช่นกัน
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 319 9805-9
Line add friend : https://lin.ee/ipPms0u
Website : www.wearnesthailand.com
instagram : Wearnesvolvoth
 

February 16 2021

< Back To Promotion