SEDAN
ESTATE/HATCHBACK
SUV/CROSSOSVER
SEDAN
ESTATE/HATCHBACK
SUV/CROSSOSVER

WEARNES TIPS

ฟรีประสานงานการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Sliver Package

สิทธิประโยชน์สมาชิก Volvo Assistance:  Sliver Package ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี คันละ 1,790 บาท (สำหรับรถยนต์อายุไม่เกิน 10 ปี)
 
ฟรีประสานงานการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน
 - เรื่องเครื่องเครื่องปรับอากาศ
- เรื่องเกี่ยวกับระบบประปา
- เรื่องไฟฟ้าภายในบ้าน
- เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ในบ้าน เช่นตู้เย็น, เครื่องแช่แข็ง, เครื่องทำน้ำร้อน ต่าง ๆ
- เรื่องการบริการกำจัดสัตว์ดุร้ายที่ไม่พึงประสงค์ให้หมดไปจากที่พักอาศัย เช่น งู ต่อ แตน
 
ฟรีประสานงานการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการแพทย์
 
- การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน บริษัทฯ จะประสานงานในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานและตั้งอยู่ใกล้ที่สุด
- บริการเคลื่อนย้ายศพ บริษัทฯ จะประสานงานการเคลื่อนย้ายศพของสมาชิกกลับไปที่ประเทศภูมิลำเนา หรือ ถิ่นพำนักอาศัยในประเทศไทย
- การส่งตัวผู้เยาว์กลับภูมิลาเนา : เมื่อเด็กอายุ 12 ปี หรือน้อยกว่าซึ่งเดินทางไปกับลูกค้าไม่ได้รับการดูแลเนื่องจากลูกค้า บาดเจ็บ บริษัทฯ จะประสานงานจัดการส่งตัวเด็กกลับไปยังสถานที่พักตามปกติ และจัดหาผู้พิทักษ์ดูแลเด็กในระหว่างเดินทาง 
- การจัดเตรียมการเดินทางฉุกเฉินสำหรับครอบครัว/เพื่อน : ตามที่ลูกค้าร้องขอ เมื่อลูกค้าได้เข้ารับการรักษาตัวฉุกเฉินใน โรงพยาบาล บริษัทฯ จะประสานงานการจัดเตรียมการเดินทางให้กับสมาชิกในครอบครัว และ/หรือเพื่อนของลูกค้าเพื่อไปเยี่ยมลูกค้า