SEDAN
ESTATE/HATCHBACK
SUV/CROSSOSVER
SEDAN
ESTATE/HATCHBACK
SUV/CROSSOSVER

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวอลโว่

การบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน Gold Package

 สิทธิประโยชน์สมาชิก Volvo Assistance:  Gold Package คุ้มครองรถใหม่ตลอด 1 ปี, 3 ปี หรือ 5 ปี  
 
- ฟรีบริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชม. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรถเสีย 
- ฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินไม่จากัดจำนวนครั้ง ในระยะเวลา 1  ปี 
- ฟรีบริการยก/ลากรถไม่จำกัด จำนวนครั้งในระยะเวลา 1 ปี 
- ฟรีบริการยก/ลากรถไปยังศูนย์บริการอย่างเป็นทางของวอลโว่ที่ใกล้ที่สุดไม่จำกัดระยะทาง 
- กรณีต้องการยก/ลากรถเป็นระยะทางมากกว่า 15 กม. คิดค่าบริการ กม.ละ 25 บาท โดยสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
- สำหรับการยก/ลากรถระยะทางไกล (เกินกว่า 50 กม.) ทางศูนย์บริการจะแจ้งราคาเหมาจ่ายกับลูกค้า โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน 
- ฟรีน้ำมัน 1 ครั้งต่อปีไม่เกิน 10 ลิตร ในกรณีเกิดเหตุน้ำมันหมดฉุกเฉิน ไม่สามารถขับเคลื่อนได้  เพื่อให้ลูกค้าสามารถ ขับเคลื่อนไปยังสถานีน้ำมันที่ใกล้ที่สุดได้ ครั้งต่อไปฟรีค่าประสานงาน ลูกค้ารับผิดชอบค่าน้ำมัน 
- กรณีล็อครถโดยไม่ตั้งใจ เจ้าหน้าที่จะประสานงานเพื่อนำกุญแจสำรองมาให้ ณ จุดเกิดเหตุ กรณีที่ต้องใช้ช่างผู้มีความชำนาญเพื่อหาวิธีการเข้าไปในรถนั้นต้องได้รับความยินยอมจากลกูค้าก่อน ซึ่งค่าใช้จ่ายสำหรับช่างในการทำกุญแจจะรวมอยู่ในบริการ
 
คำแนะนำสำหรับการบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 
 
1. การบริการทั้งหมดจะจกดเฉพาะรถที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น 
2. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุ จะไม่ครอบคลมุในสิทธิประโยชน์สมาชิกนี้
 3. การบริการนจี้ะครอบคลมุเฉพาะรถของลกูค้าที่มีปัญหาขัดข้องในพื้นที่สาธารณะ อาทิถนนสาธารณะ  ซูปเปอร์ไฮเวย์ ที่จอดรถสาธารณะ และที่ส่วนบุคคลเท่านั้น จะขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการช่วยเหลือบนถนนที่ปิดการ จราจร พื้นที่ที่มีการก่อสร้าง หรือบริเวณที่รถบริการไม่สามารถเข้าไปให้บริการได้ เช่น ในสนามแข่งรถ และถนนส่วนบคุคลที่ไม่ อนุญาตให้เข้า 
4. การบริการช่วยเหลือฉุกเฉินของวอลโว่ครอบคลมุเฉพาะรถที่มีปัญหาขัดข้องเท่านั้น ซึ้งไม่รวมถึงค่าเปลี่ยนอะไหล่ต่าง ๆ  
5. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้จะงดให้บริการในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ รวมถึงสภาพถนนที่ไม่เอื้ออำนวยให้รถบริการเข้าไป ช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย 
6. ในการใช้บริการการช่วยเหลือฉุกเฉิน หากใช้เจ้าหน้าที่พนักงานมากกว่า 2 คน หรือใช้รถบริการมากกว่า 2 คัน ค่าใช้จ่าย ส่วนเกินต่าง ๆ ลูกค้าจะเป็นผู้รับผดิชอบเองทั้งหมด 
7. บริการรถลากจะจัดบริการให้เฉพาะรถที่เครื่องยนต์ไม่สามารถสตาร์ททำงานได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย เท่านั้น 
8. สมาชิกสามารถขอรับบริการรถลากได้บ่อยครั้งตามความจำเป็น โดยอัตราค่าบริการรถลากเป็นราคามาตรฐานที่บริษัท กำหนดทั่วประเทศ 
9. ในกรณีการให้บริการรถลากสำหรับรถที่มีการดัดแปลงซึ่งจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์หรือวิธีการพิเศษนอกเหนือจากการลากรถที่ มิได้มีการดัดแปลง ลูกค้าจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง 
10. ค่าใช้จ่ายในการผ่านทางต่าง ๆ เช่น สะพานหรือค่าแพขนานยนต์ ลกูค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 

 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวอลโว่

รถยนต์สีแดงเสริมดวงด้านไหน

สีมงคลตามวันเกิด เราสามารถเลือกสิ่งของที่มีสีเพื่อให้เป็นมงคลกับตัว เสริมดวงในด้านต่างๆ ซึ่งการเลือกสีที่เป็นมงคลกับตัวเป็นสิ่งที่ทำกันมาตั้งแต่โบราณกาลแล้ว ทั้งนี้ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์หากเลือกใช้สีที่เป็นมงคลก็จะส่งเสริมตัว ทั้งในเรื่องของโชคลาภ บริวาร เสน่ห์ มาดูกันว่ารถยนต์สีแดงจะเสริมดวงของแต่ละวันเกิดในด้านไหนบ้าง
• อาทิตย์: เสริมด้านอำนาจ วาสนา เสริมบารมี
• จันทร์: สีแดงเป็นสีต้องห้ามสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์
• อังคาร: เสริมด้านความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชู และการสงเคราะห์เกื้อหนุ่นจากผู้ใหญ่
• วันพุธกลางวัน: เสริมด้านความอุตสาหะ ขยัยหมันเพียร การค้าขายจะดี
• วันพุธกลางคืน: เสริมด้านอำนาจวาสนา เริมบารมี โชคลาภ และความโชคดี
• พฤหัสบดี: เสริมด้านความปลอดภัย แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุ และอันตรายทั้งปวง
• ศุกร์: เสริมด้านความสำเร็จในการดำเนินชีวิต และหน้าที่การงาน
• เสาร์: ส่งเสริมด้านทรัพย์สมบัติ เงินทอง ผู้คนให้ความเชื่อถือ และไว้วางใจ
เทคนิคการใช้งานรถยนต์วอลโว่

สาย​ชาร์จ​ล็อค​อัตโนมัติ

ในขณะ​ที่​คุณกำลัง​บรรทุก​สัมภาระ​ขึ้น​รถ หรือ​คุณ​ลืม​ล็อค​รถ หาก​สาย​ชาร์จ​เสียบกับ​ซอค​เก็ต​อินพุต​การ​ชาร์จ​ของ​รถ ​สาย​ชาร์จ​จะ​ถูก​ล็อค​​โดยอัตโนมัติ ​เพื่อให้​แน่ใจ​ว่า​สามารถ​เริ่มทำ​การ​ชาร์จ​หรือ​การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​ได้ และ​เพื่อ​เพิ่ม​ระยะทาง​ที่​สามารถ​ขับ​ขี่​ได้​ด้วย​ระบบไฟฟ้า
การ​ดำเนินการ​นี้​จะเกิดขึ้น 90 วินาที​หลังจาก​ปลด​ล็อครถ
 
ใน​การ​ปลด​ล็อค​สาย​ชาร์จ ให้​ปลด​ล็อค​รถ​อีก​ครั้ง​โดย​การ​ใช้​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล สำหรับ​รถ​ที่มี keyless entry คุณสามารถ​ล็อค​และ​ปลด​ล็อค​อีก​ครั้ง​โดย​การ​ใช้​มือ​จับ​ประตูได้
เทคนิคการใช้งานรถยนต์วอลโว่

​การ​เปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล ของรถยนต์ วอลโว่

การ​เปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล ของรถยนต์ วอลโว่
ใน​กรณี​ที่​แบตเตอรี่​ใน​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​อ่อน​หรือ​หมด​ไฟได้ ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​แบตเตอรี่​ใน​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ของ​ท่าน​ด้วย​ตัว​ท่าน​เองได้
 
วิธีการ​เปลี่ยน​แบตเตอรี่​ใน​กุญแจ​รีโมตคอนโทรลมีดังต่อไปนี้
 
1.ถือ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​โดย​ให้​ด้าน​ที่​มี​สัญลักษณ์​วอล​โว่​หัน​ขึ้น​ด้านบน โดย​ที่​ห่วง​กุญแจ​หัน​เข้า​หา​ตัวท่าน
 
2.เลื่อน​ปุ่ม​ที่​มุม​ด้านล่าง​ของ​ห่วง​กุญแจ​ไป​ทางด้านขวา
 
3.ดัน​ฝา​ปิด​ด้านหน้า​ลง​ด้านล่าง​และ​เลื่อน​ออก​จาก​ห่วง​กุญแจ​อย่างระมัดระวัง ฝา​ปิด​จะ​หลุด​ออก​และ​สามารถ​ยก​ออก​จาก​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรลได้
 
4.เลื่อน​ปุ่ม​ที่​อยู่​ข้าง​ร่อง​ดอก​กุญแจ​ไป​ใน​ทิศทาง​ของ​ห่วง​กุญแจ จากนั้น​ให้​ดัน​ฝา​ปิด​ออกไป​ทาง​ด้านหลัง เพื่อให้​ฝา​ปิด​หลุด​ออก​และ​สามารถ​ถอด​ออกได้
 
5.พลิก​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​กลับด้าน
 
6.ใช้​เครื่องมือ​อย่างเช่น​ไข​ควง​ใน​การ​หมุน​ฝา​ปิด​แบตเตอรี่​ทวน​เข็ม​นาฬิกา​จนกระทั่ง​สัญลักษณ์​ลูกศร​อยู่​ใน​แนว​ตรง​กับ​คำว่า OPEN
 
7.ยก​ฝา​ปิด​แบตเตอรี่​ออก​อย่างระมัดระวัง
 
8.ถอด​แบตเตอรี่​ออก​อย่างระมัดระวัง
 
9.ใส่​แบตเตอรี่​ใหม่​โดย​ให้ด้าน (+) ของ​แบตเตอรี่​หัน​ขึ้นด้านบน หลีกเลี่ยง​ไม่ให้​นิ้ว​ของ​ท่าน​สัมผัส​กับ​ขั้ว​ของ​แบตเตอรี่​ของ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล
 
10.ใส่​ฝา​ปิด​แบตเตอรี่​เข้า​ที่​บน​แบตเตอรี่ แล้ว​หมุน​ฝา​ปิด​ให้​สัญลักษณ์​ลูกศร​อยู่​ใน​แนว​ตรง​กับ​คำว่า CLOSE
 
11.ใส่​ฝา​ปิด​ด้านหลัง​กลับ​เข้า​ที่​โดย​การ​ดัน​ใน​ทิศทาง​ของ​ห่วง​กุญแจ​จนกระทั่ง​ได้​ยิน​เสียง​คลิก​ซึ่ง​ระบุ​ว่า​ฝา​ปิด​ล็อค​เข้า​ตำแหน่งแล้ว
 
12.พลิก​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​กลับ​ด้าน และ​ใส่​ฝา​ปิด​ด้านหน้า​กลับ​เข้า​ที่​โดย​การ​ดัน​ใน​ทิศทาง​ของ​ห่วง​กุญแจ​จนกระทั่ง​ได้​ยิน​เสียง​คลิก​ซึ่ง​ระบุ​ว่า​ฝา​ปิด​ล็อค​เข้า​ตำแหน่งแล้ว
เทคนิคการใช้งานรถยนต์วอลโว่

ดอก​กุญแจภายในรีโมต​คอนโทรล

กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​จะ​มี​ดอก​กุญแจ​แบบ​ถอด​ได้​อยู่​ภายใน ซึ่ง​สามารถ​ใช้​ใน​การ​ดำเนินการ​ต่างๆ เช่น การ​ปลด​ล็อค​ประตู​ด้านหน้า​ซ้าย​ของ​รถ 
 
วิธีการ​ถอด​ดอก​กุญแจ​ออก​จาก​กุญแจ​รีโมตคอนโทรลมีดังต่อไปนี้
 
1.ถือ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​โดย​ให้​ด้าน​ที่​มี​สัญลักษณ์​วอล​โว่​หัน​ขึ้น​ด้านบน โดย​ที่​ห่วง​กุญแจ​หัน​เข้า​หา​ตัวท่าน
2.เลื่อน​ปุ่ม​ที่​มุม​ด้านล่าง​ของ​ห่วง​กุญแจ​ไป​ทางด้านขวา
3.ดัน​ฝา​ปิด​ด้านหน้า​ลง​ด้านล่าง​และ​เลื่อน​ออก​จาก​ห่วง​กุญแจ​อย่างระมัดระวัง
4.ฝา​ปิด​จะ​หลุด​ออก​และ​สามารถ​ยก​ออก​จาก​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรลได้
5.นำ​ดอก​กุญแจ​ออก​จาก​ร่อง​ใน​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล ในตอนนี้ ท่าน​สามารถ​นำ​ดอก​กุญแจ​ไป​ใช้ได้แล้ว