SEDAN
ESTATE/HATCHBACK
SUV/CROSSOSVER
SEDAN
ESTATE/HATCHBACK
SUV/CROSSOSVER
เทคนิคการใช้งานรถยนต์วอลโว่

การใช้ Apple CarPlay*

 
การ​เชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS เข้า​กับ​รถ​ของ​ท่าน​ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​ฟังเพลง​, ใช้สายโทรศัพท์​, ส่ง​และ​รับ​ข้อความ รวมถึง​ใช้​แอพ​ที่​เลือก​ไว้​จำนวน​หนึ่งได้ นอกจากนี้ 
ยัง​สามารถ​ควบคุม​ฟังก์ชั่น​เหล่านี้​ด้วย​เสียง​โดยใช้ Siri ได้​อีกด้วย
 
คำแนะนำ:
ใน​การใช้ CarPlay, Siri ต้อง​สั่งงาน​การ​ควบคุม​ด้วย​เสียง​บนอุปกรณ์ iOS ของ​ท่าน นอกจากนี้​ยัง​ต้อง​เชื่อมต่อ​อุปกรณ์​กับ​อินเทอร์เน็ต
​ผ่านทาง Wi-Fi หรือ​เครือข่าย​โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้​ฟังก์ชัน​ทั้งหมดทำงาน และใน​การใช้ Apple CarPlay
จะต้อง​เปิด​ใช้​งาน​การ​ควบคุม​ด้วย​เสียงโดย Siri บน​โทรศัพท์​ของ​ท่านก่อน
 
ใน​การเริ่มต้น CarPlay จากอุปกรณ์ iOS ที่​ไม่ได้​มี​การ​เชื่อมต่อ​ไว้​ก่อน​หน้านี้:
 
1.เชื่อมต่อ iPhone เข้า​กับ​ช่องเสียบ USB ใน​กรณี​ที่​มี​ช่องเสียบ USB สอง​ช่อง จะต้อง​ใช้​ช่อง​ที่​มี​กรอบ​สี​ขาว​อยู่​รอบ​ช่องเสียบ
2.อ่าน​ข้อมูล​ใน​ข้อความ​ที่​แสดง​ขึ้น แล้ว​แตะที่ OK
3.แตะที่ Apple CarPlay ใน​มุมมองแอพ
4.อ่าน​ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข​แล้ว​แตะที่ Accept เพื่อเชื่อมต่อ
>มุมมองย่อย Apple CarPlay จะ​เปิด​ขึ้น และ​แอพ​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ร่วมกัน​ได้​จะ​แสดงขึ้น
5.แตะ​ที่​แอพ​ที่ต้องการ
>แอพ​จะ​เริ่มทำงาน
 
การ​เริ่มทำงาน Apple CarPlay
Apple CarPlay จะ​เริ่ม​ทำงาน​ต่อไปนี้ หลังจาก​ที่เชื่อมต่อ iPhone แล้วเท่านั้น
 
1.เชื่อมต่อ iPhone เข้า​กับ​ช่องเสียบ USB ใน​กรณี​ที่​มี​ช่องเสียบ USB สอง​ช่อง จะต้อง​ใช้​ช่อง​ที่​มี​กรอบ​สี​ขาว​อยู่​รอบ​ช่องเสียบ
>ถ้า​เลือก​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​การ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติไว้ - มุมมอง​ย่อย​ที่มี Apple CarPlay จะ​เปิด​ขึ้น และ​แอพ​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ร่วมกัน​ได้​จะ​แสดงขึ้น
2.ถ้า​มุมมอง​ย่อย​ที่มี Apple CarPlay ไม่​เปิด​ขึ้น ให้​แตะที่ Apple CarPlay ใน​มุมมองแอพ
>มุมมองย่อย Apple CarPlay จะ​เปิด​ขึ้น และ​แอพ​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ร่วมกัน​ได้​จะ​แสดงขึ้น
3.แตะ​ที่​แอพ​ที่ต้องการ
>แอพ​จะ​เริ่มทำงาน
ถ้า​มี​แอ​พอื่น​ใน​มุมมอง​ย่อย​มุมมอง​เดียวกัน​ทำงาน​อยู่แล้ว Apple CarPlay จะ​ทำงาน​ในเบื้องหลัง ใน​การแสดง Apple CarPlay 
ใน​มุมมอง​ย่อย​อีกครั้ง - แตะ​ที่​ไอคอน Apple CarPlay ใน​มุมมองแอพ
 
บันทึก
การ​ตั้ง​ค่า​และ​เมนู​ใน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​จะ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับ​รุ่น​ของซอฟต์แวร์
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวอลโว่

คุณรู้หรือไม่?

เบาะโดยสารของรถยนต์วอลโว่ สามารถลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บของกระดูกต้นคอลงกว่าครึ่ง
ผู้หญิงนั้นมีความเสี่ยงในการได้รับความบาดเจ็บที่กระดูกข้อต่อต้นคอสูงกว่าผู้ชายซึ่งเกิดจากความแตกต่างของลักษณะทางกายภาพและความแข็งแรงของร่างกาย แต่นั่นไม่ใช่สำหรับเบาะโดยสารของวอลโว่ ระบบป้องกันการบาดเจ็บของข้อต่อต้นคอหรือ WHIPS (Whiplash Protection System) ของเรานั้นได้ควบรวมทั้งเบาะพิงศีรษะที่ทนทานต่อแรงกระแทกและการออกแบบเบาะโดยสารอันชาญฉลาดเพื่อปกป้องดูแลส่วนศีรษะและกระดูกสันหลังโดยเฉพาะ ด้วยเหตุนี้ จากการทดสอบเราไม่พบความแตกต่างของความเสี่ยงในการได้รับบาดเจ็บของกระดูกข้อต่อต้นคอระหว่างผู้ชายและผู้หญิงอีกต่อไป
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวอลโว่

คุณรู้หรือไม่?

วอลโว่ เป็นคำที่มาจากภาษาละติน แปลว่า I Roll เดิมโลโก้สัญลักษณ์ของวอลโว่มีเพียงวงกลมมีลูกศรชี้ขึ้นทางด้านขวา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเหล็ก รวมทั้งสัญลักษณ์ของเพศชาย เพื่อสะท้อนถึงรถที่ผลิตจากเหล็กที่มีความแข็งแกร่งสูงจากแหล่งเหล็กกล้าที่ดีที่สุดในโลกจากสวีเดน
โลโก้ของวอลโว่ปรับเปลี่ยนเรื่อยมา เพื่อความสดชื่น ดูเท่ ตามยุคสมัย บางยุคเน้นตัวอักษร บางยุคเน้นสัญลักษณ์ เพื่อให้เหมาะกับการจัดวางในจุดต่างๆ ของตัวรถ ยกเว้นบริเวณกระจังหน้าซึ่งจะอยู่ตำแหน่งเดิมตลอด องค์ประกอบหลักของโลโก้วอลโว่ที่ผ่านมา จึงมีสัญลักษณ์วงกลมและตัวอักษรอยู่คู่กันมาตลอด
โลโก้ล่าสุด ซึ่งเปลี่ยนด้วยการเพิ่มสีคอร์ปอเรทเข้าไปเป็นองค์ประกอบในตัวโลโก้ ทำให้โลโก้วอลโว่ มี 3 องค์ประกอบหลัก คือ วงกลม ตัวอักษร และสีน้ำเงิน ซึ่งหมายถึงความหรูหราเข้ากับคอนเซ็ปต์รถ โลโก้ล่าสุดจึงได้ทั้งความหมาย สดใส และดูทันสมัยขึ้น